Aktualno!

LEGALIZACIJA OBJEKATA 
- do Lipnja 2013. -

Budite među prvima - rok za legalizaciju vaših nelegalno izgrađenih objekata do Lipnja 2013. godine.

Više...

 

Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti da li je sve vlasništvo uredno upisano u zemljišnu knjigu (gruntovnicu) i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

O nama

 
G 1 d.o.o. za geodetske djelatnosti
Nadležni sud: Trgovački sud u Pazinu
MBS: 130010211
OIB: 72044305496
Sjedište/adresa:
Labin (Grad Labin)
Svete Katarine 18
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Pravni oblik
društvo s ograničenom odgovornošću
Osobe ovlaštene za zastupanje: Berislav Vragović
Matična banka:
IBAN: HR

Suglasnost Državne Geodetske Uprave (DGU)

Upisan je u Evidenciju ovlaštenih osoba koju vodi DGU pod rednim brojem: 273

Što radimo?

 • Posebne geodetske podloge
 • Parcelacijski i geodetski elaborati
 • Katastar vodova
 • Situacije, iskolčenja i kontrolna mjerenja
 • Etažiranje nekretnina
 • Katastar nekretnina i zemljišta
 • Zemljišna knjiga

Projekti:

 • Legalizacija objekata
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  

Reference

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  

Oprema:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •