Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti da li je sve vlasništvo uredno upisano u zemljišnu knjigu (gruntovnicu) i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Građenje


Sudjelujemo u izvođenju građevinskih radova.

Više...

 

Geodetski situacijski nacrt

ProjektiranjeGeodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere, a još ga nazivamo geodetska situacija.

Što sadrži geodetska situacija?

Geodetska situacija sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Visinski prikaz detalja prikazuje se slojnicama i točkama sa pridruženom visinom.

Kada je potrebna geodetska situacija?

Na temelju geodetske situacije projektanti izrađuju projekte za izgrađene objekte bez dozvola.

Geodetska situacija, ovjerena od nadležnog ureda za katastar, prilaže se zahtjevu za izdavanje Uvjerenja o uporabljivosti (za građevine izgrađene od 1991.g. do 2007.g.).

Koji dokumenti su potrebni za izradu geodetske situacije?

Za izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja nisu potrebni nikakvi dokumenti.

Tko ovjerava geodetsku situaciju?

Geodetsku situaciju ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom.