Aktualno!

LEGALIZACIJA OBJEKATA 
- do Lipnja 2013. -

Budite među prvima - rok za legalizaciju vaših nelegalno izgrađenih objekata do Lipnja 2013. godine.

Više...

 

Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

Više...

 

Građenje


Sudjelujemo u izvođenju građevinskih radova.

Više...

 

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Geodetska mjerenjaUpis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine.
Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina.
Elaborat za evidentiranje objekta izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu površini koja je iskazana u katastru i gruntovnici (vrlo često i tu dolazi do razlike).
Bilo da je zemljište ograđeno vidljivim ogradama, međnim kamenjem ili nečim trećim a pogotovu ako nije ograđeno, ili vlasnik pokazuje zemljište po principu "...ovdje negdje počinje, ...a ovdje negdje završava..." neophodno je u svrhu izbjegavanja kasnijih komplikacija kako sa prodavateljem tako i sa budućim susjedima, pozvati ovlaštenog geodetskog stručnjaka da provjeri u najkraćim crtama rečeno ima li zemljište koje kupujete zaista toliku površinu koju vam prodaju i gdje su stvarne granice.

Koji su dokumenti potrebni za upis objekta u katastar i gruntovnicu?

Za upis objekta potrebno je:

  • kopija katastarskog plana,
  • izvadak iz zemljišne knjige (gruntovnica),
  • posjedovni list (katastar),
  • akt kao dokaz o legalnosti objekta (npr. građevinska dozvola).

Zašto je bitno upisati kuću u katastar i zemljišnu knjigu?

Kuću ili građevinu je, osim što je to zakonska obaveza, potrebno:

  • evidentirati kod kupoprodaje (čisti papiri),
  • legalizacije objekta,
  • hipoteke,
  • kod prijave boravka,
  • etažiranja (objekti sa 2 ili više stanova).

Kuća je upisana u katastar, ali nije i u zemljišnu knjigu.
Što je potrebno da bi upisali kuću u zemljišnu knjigu?

Za upis kuće u zemljišnu knjigu potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog sa katastarskim stanjem, u kojemu se prilaže i valjana  dokumentacija (dokaz o legalnosti objekta) na temelju koje je kuća izgrađena.

Kuća je izgrađena bez građevinske dozvole.
Što je potrebno za upis?

Ako je kuća sagrađena bez građevinske dozvole potrebno je angažirati projektanata koji će provesti postupak legalizacije i nakon plaćenih doprinosa  moći će se nastaviti postupak upisa kuće.