Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

Više...

 

Građenje


Sudjelujemo u izvođenju građevinskih radova.

Više...

 

Parcelacija zemljišta

Geodetska mjerenjaParcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica, a može se raditi u građevinskom i poljoprivrednom području.

Parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja.

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebno je Uvjerenje nadležnog ureda za graditeljstvo da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja.

Koja je namjena parcelacije zemljišta?

Namjena parcelacije zemljišta može biti:
 • formiranje građevinske čestice,
 • formiranje katastarskih čestica zbog kupoprodaje nekretnina,
 • formiranje katastarskih čestica u postupku povrata imovine,
 • formiranje katastarskih čestica zbog ostavinske diobe,
 • formiranje katastarskih čestica zbog dobivanja hipotekarnog kredita.

Koji su dokumenti potrebni za parcelaciju zemljišta?

Za parcelaciju su potrebni slijedeći dokumenti:
 • kopija katastarskog plana,
 • posjedovni list,
 • zemljišnoknjižni izvadak,
 • dozvola ili suglasnost za parcelaciju.
Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat može biti:
 • za diobu ili spajanje katastarskih čestica,
 • za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja.

Izrada parcelacijskog elaborata

Za izradu parcelacijskog elaborata geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri međnih linija, zatim se računaju koordinate snimljenih točaka te kartiraju u neki od CAD programa. Takvi podaci se uklapaju u kopiju katastarskog plana.
Izrađeni parcelacijski elaborat se predaje u nadležni Katastarski ured na pregled i ovjeru, nakon čega se novonastalo stanje evidentira u katastarskom operatu.
Prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu su sastavni dijelovi parcelacijskog elaborata.
Prijavne listove za zemljišnu knjigu Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja zemljišnoj knjizi.

Kako mogu saznati u kojem je području moja katastarska čestica?

Da bi saznali u kojem je području Vaša katastarska čestica, obratite se nadležnom odjelu za prostorno planiranje i urbanizam. Pri tome Vam je potrebna kopija katastarskog plana za traženu katastarsku česticu.